Polityka prywatności

GDPR – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

AB RACK Piotr Sarnecki z siedzibą przy ul.Korsarzy 1, 81-578 Gdynia (dalej AB RACK).

Dane kontaktowe administratora to adres e-mail:  regaly@magazynowe.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

AB RACK może przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować umowy na świadczenie usług i dostawy towarów, które zamówiłeś;
 • promować działalność i osiągnięcia firmy na stronie www oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • zapewniać bezpieczeństwo osób i mienia;
 • prowadzić dokumentację księgową wszystkich transakcji finansowych;
 • tworzyć raporty, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób  korzystasz z naszej strony www co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

W jakim zakresie AB RACK może przetwarzać Twoje dane?

Imię, nazwisko i adres; telefon kontaktowy; adres e-mail; dane Twojej firmy w tym numer NIP i REGON; imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru lub usługi; Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności; IP komputera, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu); dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub tradycyjnej oraz które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistej z naszym pracownikiem; Twój podpis; udzielone przez Ciebie zgody.

Na jakiej podstawie AB RACK przetwarza Twoje dane?

 • prawnie uzasadniony interes AB RACK;
 • Twoje pisemne zgody na przetwarzanie.

Jak długo AB RACK przetwarza Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne. Dane powierzone nam na Twoim sprzęcie komputerowym w wypadku zamówienia usługi zabezpieczenia danych przechowujemy przez 30 dni od daty kiedy potwierdziłeś ich bezpieczny odbiór. Dane osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat od Twojego ostatniego kontaktu z AB RACK lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

Komu AB RACK może przekazać Twoje dane?

Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie czterem grupom:

 • osobom upoważnionym przez AB RACK – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych;
 • innym odbiorcom np. Urząd Skarbowy, ZUS, dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;
 • Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in.USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników na naszej stronie www, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat. AB RACK może wykorzystywać formularze Google jako narzędzie do zbierania prostych danych. AB RACK może używać technologii iCloud firmy Apple. AB RACK może przekazywać Twoje dane do serwisu Facebook lub podobnych wyłącznie na podstawie Twojej pisemnej i dobrowolnej zgody.

Twoje uprawnienia

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych do innego administratora danych;
 • masz także prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy Cię odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.

Zadzwoń do nas