Wymagania BHP podczas montażu antresoli magazynowej

Antresola magazynowa to doskonały sposób na zwiększenie powierzchni przeznaczonej na składowanie towarów w wysokich pomieszczeniach. Jest to rozwiązanie niewymagające ponoszenia dużych kosztów z uwagi na brak konieczności rozbudowy budynku. Wszystkie konstrukcje muszą być jednak projektowane zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Muszą uwzględniać zalecenia i wytyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W jaki sposób powinna być zbudowana antresola magazynowa?

Dodatkowa przestrzeń w magazynie

Podczas montażu antresoli magazynowej możliwe jest uzyskanie dodatkowego piętra, które można traktować jako przestrzeń spójną z pozostałą częścią budynku lub oddzielić ją od miejsca, w którym odbywa się produkcja. W ten sposób firma może uzyskać dodatkowe miejsce na prace administracyjne bez potrzeby rozbudowy hali. Jest to ważne zwłaszcza dla firm, które rozpoczynają działalność lub dynamicznie rozbudowują się, ale nie mają wystarczających środków na dokonanie dużych inwestycji.

Pozwolenie na budowę antresoli

Przepisy obowiązujące w Polsce mówią, że antresola magazynowa jest górną częścią kondygnacji lub pomieszczenia, która przedzielona jest stropem pośrednim i ma powierzchnię mniejszą od całego obiektu. Zgodnie z Prawem budowlanym na budowę antresoli w magazynie należy uzyskać pozwolenie na budowę. Wymagania te wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych budynków. Jeśli powierzchnia magazynu nie przekracza 1000 m², inwestor może zastosować nietypowe rozwiązania techniczne, ale muszą one mieć pozytywną opinię uprawnionych organów, na przykład, Państwowej Straży Pożarnej.

Nośność i stabilność konstrukcji

O bezpieczeństwo antresoli magazynowej należy zadbać już na etapie planowania prac. Uwzględnić należy takie czynniki jak nośność podłoża, szerokość i długość przejść, a także samą lokalizację antresoli. Podczas projektowania konstrukcji należy wziąć pod uwagę maksymalną ilość towarów oraz rodzaj przedmiotów, które będą magazynowane. Bardzo ważne są także kwestie odpowiedniego mocowania do podłoża i zapewnienia stabilności antresoli.

Bezpieczne drogi ewakuacyjne

Konstrukcja i sposób montażu dodatkowego piętra powinny gwarantować możliwość ewakuacji w przypadku nieprzewidzianej sytuacji w przedsiębiorstwie. Firma musi zapewnić drogi ewakuacyjne, które będą prowadzić w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub sąsiadującej strefy w obiekcie. Dlatego konieczne jest zaplanowanie odpowiedniej ilości przejść, które będą dostosowane do ilości użytkowników, jaka może potencjalnie znaleźć się w budynku.

Montaż antresoli wielopoziomowej

W przypadku antresoli wielopoziomowych należy ustalić sposób przemieszczania się ludzi pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami, co zazwyczaj oznacza konieczność montażu schodów lub windy. Każdy poziom powinien być opisany w czytelny sposób tak, aby pracownicy mogli szybko sprawdzić nośność przypadającą na każdy m² konstrukcji. Wszystkie niebezpieczne miejsca muszą być zabezpieczone balustradami lub barierkami ochronnymi. Są to wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gaśnice i inny sprzęt przeciwpożarowy

Antresola magazynowa musi być także wyposażona w gaśnice pozwalające na uzyskanie odpowiedniej ilości środka gaśniczego. Poszczególne przedmioty stanowiące sprzęt przeciwpożarowy nie powinny być umieszczone w odległości większej niż 30 metrów od siebie. W ten sposób przebywanie w antresoli będzie bezpieczne dla pracowników, bez względu na sytuację w magazynie, a w razie niebezpiecznych wydarzeń szybko będzie można przywrócić normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.